Na základě analýzy stavu vaší společnosti Vám oceníme výši rizik a zpracujeme detailní výstupní zprávu. Ta bude obsahovat hodnoty movitého i nemovitého majetku, úroveň zabezpečení proti zásahu třetími osobami, protipožární zabezpečení, rizika plynoucí z přírodních živlů, návrh na komplexní pojistná opatření atd.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel.: +420 241 442 732, +420 602 522 898