• pojištění rodinných domů a rekreačních objektů
  • Pojištění obytných budov a souvisejících staveb je vhodné nejen pro rodinné domky, ale i pro bytové (činžovní) domy, rekreační objekty, garáže a také pro související stavby, jakými jsou bazény, skleníky, studny nebo ploty.
 • pojištění domácností
  • V rámci pojištění domácnosti máte zajištěnu i ochranu cenných předmětů, jako jsou šperky či obrazy, ale také jízdních kol, elektroniky atd. Připojistit si lze věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu povolání, náklady na opravu stavebních součástí, které tvoří vnitřní prostor bytu a pod.
 • povinné ručení
  • Běžně užívaný, i když ne zcela přesný výraz pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, uzavíraného dle zákona č.168/1999 Sb. Toto pojištění je povinné pro všechna vozidla, která se pohybují na pozemních komunikacích.
 • havarijní pojištění
  • Patří díky značné frekvenci škod z havárií a odcizení mezi nejčastěji uzavírané druhy pojištění. Zpravidla poskytuje komplexní ochranu motorových vozidel jejich součástí a vybavení před poškozením či zničením v důsledku živelné události, dopravní nehody, úmyslného poškození, odcizení či loupeže.
 • doplňková havarijní pojištění
  • Obsahuje zejména pojištěná skel vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle a pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla.
 • životní pojištění
  • Je skupina pojistných produktů, kde je pojistná událost definována jako smrt pojištěné osoby nebo její dožití se stanoveného věku, případně konce pojištění. Dělí se na Kapitálové pojištění (pro případ smrti a dožití) a Rizikové pojištění (pro případ smrti). K uvedeným základním variantám pak existují různě konstruované produkty a kombinace.
 • úrazové pojištění
  • Kompletní úrazový program obsahuje pojištění pro dospělé, děti, rodiny i zaměstnance. Úrazové pojištění je v maximální možné míře nastavitelné, takže padne opravdu každému. Sami určujete rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky na jednotlivá rizika. Pojištění se plně přizpůsobí Vašim možnostem a potřebám. Navíc platí 24 hodin denně po celém světě. Chrání Vás tak na každém kroku, ať jste kdekoli.
 • cestovní pojištění
  • Slouží ke krytí celé řady rizik - úrazu, náhlého onemocnění, odcizení zavazadel nebo nechtěně způsobené škody. Můžete si zvolit takovou ochranu, která bude odpovídat charakteru Vaší cesty.
 • pojištění odpovědnosti
  • Pojištění odpovědnosti za škodu občanů, pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání, pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti.
 • penzijní připojištění
  • Penzijní připojištění je nejvýhodnější státem podporovaná forma spoření. Prostřednictvím penzijního připojištění si vytvoříte finanční rezervu, která Vám pomůže, abyste si důchod mohli užít naplno.   
 • pojištění lodí
   • Speciální druh pojištění, který může zahrnovat, jak pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidla, tak i majetkové škody na plavidle samotném. 

  V případě zájmu a více informací o možnostech nás kontaktujte na tel.: +420 241 442 732, +420 602 522 898