Správou pojistných smluv rozumíme průběžné zajišťování úprav v pojistné smlouvě, jako je:

  •  stanovení rozsahu 
  •  zabezpečení potřebných dokladů
  •  vyhotovení průvodní dokumentace
  •  zajištění dodatků ke stávajícím smlouvám ve stanovených termínech
  •  věcné ověření a obsahová správnost všech smluvně závazných dokumentů
  •  vyjednávání o výši pojistného 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel: +420 241 442 732, +420 602 522 898