Analýza pojistných rizik

06. 06. 2021 | Pojištění


Na základě analýzy stavu vaší společnosti Vám oceníme výši rizik a zpracujeme detailní výstupní zprávu. Ta bude obsahovat hodnoty movitého i nemovitého majetku, úroveň zabezpečení proti zásahu třetími osobami, protipožární zabezpečení, rizika…

Analýza pojistného zájmu a stavu

06. 06. 2021 | Pojištění


Znáte aktuální stavy pojistných smluv a rizik vaší společnosti? Nabízíme Vám analýzu pojistných smluv, nákladů na pojistné, stavu majetku a rizik vaší společnosti:     - analýza stávajících pojistných smluv v návaznosti na…

Pojištění pro občany

06. 06. 2021 | Pojištění


pojištění rodinných domů a rekreačních objektů Pojištění obytných budov a souvisejících staveb je vhodné nejen pro rodinné domky, ale i pro bytové (činžovní) domy, rekreační objekty, garáže a také pro související stavby, jakými jsou…

Pojištění pro firmy

06. 06. 2021 | Pojištění


pojištění malých a středních podnikatelů Obsahuje prakticky veškeré druhy pojištění majetku a odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. cestovní pojištění Cestovní…